ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
LEARNER CHARACTERISTICS
Educational level
lower secondary, higher secondary, vocational education
Τypical age range
From 12 To 20
Language level
B1-medium knowledge
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT
program / project:
METADATA
program / project:
CLASSIFICATION
Subject / Topic / Concept
Public Health > Communicable diseases > Other Geography - Geology > Maps > Types of maps Public Health > Health emergencies > Outbreaks
Learning resource type
map
APPEARS IN COLLECTIONS
PAFSE Collection
CONTRIBUTION
CONTRIBUTORS
Scientific coordinator: Αναστάσιος Μικρόπουλος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Pedagogical coordinator: Δημήτρης Χαλκίδης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Technical manager: Παύλος Γκαϊντατζής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
METADATA CONTRIBUTORS
LEARNING OBJECT / METADATA LICENSING & PUBLISHING
Licensor: Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Publisher: Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
TECHNICAL INFORMATION
Format
application/zip (23.09 MB)
Click and Play
click and play
ADDITIONAL INFORMATION
Language
greek
Coverage or scope
Ο σκοπός του μαθησιακού αντικειμένου είναι να εξοικειώσει τους μαθητές με την παγκόσμια κατανομή μεταδοτικών ασθενειών κατά τα τελευταία χρόνια. Αποσκοπάται η διαπίστωση της παγκοσμιότητας του προβλήματος των μεταδοτικών νόσων, η διαπίστωση της άνισης γεωγραφικής κατανομής τους και η συνειδητοποίηση ότι εξακολουθούν να αποτελούν μείζονα πρόκληση για την δημόσια υγεία σε κάθε χώρας. Έχουν επιλεχθεί εννέα γνωστές ενδημικές, επιδημικές και πανδημικές ασθένειες, για τις οποίες παρέχονται βασικές πληροφορίες. Επιλέγοντας κάθε χώρα, ο μαθητής μπορεί να δει ακριβή επιδημιολογικά και δημογραφικά δεδομένα κάθε χώρας.
IDENTIFIER
PHOTODENTRO
8586/33
LICENSE
lisence icon
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
More