ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
LEARNER CHARACTERISTICS
Educational level
lower secondary, higher secondary, vocational education
Τypical age range
From 12 To 20
Language level
B1-medium knowledge
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT
program / project:
METADATA
program / project:
CLASSIFICATION
Subject / Topic / Concept
Public Health > Communicable diseases > Other Geography - Geology > Maps > Types of maps Public Health > Health emergencies > Outbreaks
Learning resource type
map, dynamic graphic representation, timeline
APPEARS IN COLLECTIONS
PAFSE Collection
CONTRIBUTION
CONTRIBUTORS
Scientific coordinator: Αναστάσιος Μικρόπουλος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Pedagogical coordinator: Δημήτρης Χαλκίδης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Technical manager: Παύλος Γκαϊντατζής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
METADATA CONTRIBUTORS
LEARNING OBJECT / METADATA LICENSING & PUBLISHING
Licensor: Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Publisher: Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
TECHNICAL INFORMATION
Format
application/zip (22.13 MB)
Click and Play
click and play
Browser
Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera
ADDITIONAL INFORMATION
Language
greek
Coverage or scope
Ο σκοπός αυτού του μαθησιακού αντικειμένου είναι να εξοικειώσει τους μαθητές με την εξέλιξη των μεταδοτικών νόσων (ενδημικών, επιδημικών και πανδημικών) στον χώρο και στον χρόνο. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε εννέα πρόσφατες μεταδοτικές ασθένειες και να χειριστούν ενεργά τη χρονογραμμή ώστε να δουν την πραγματική επιδημιολογική τους εξέλιξη σε παγκόσμια κλίμακα. Μπορούν να προσεγγιστούν με οπτικό και διερευνητικό τρόπο οι έννοιες της ενδημικής, της επιδημικής και της πανδημικής νόσου. Μέσω της χρονογραμμής μπορεί να διαπιστωθεί η άνιση γεωγραφική κατανομή των ασθενειών και να εντοπιστούν περιπτώσεις επιδημικών εξάρσεων. Επίσης μπορούν να συζητηθούν ζητήματα σχετικά με τη μετάδοση επιδημιών και πανδημιών και τη σημασία των ταξιδιών, τις φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις και την επίδρασή τους στον περιορισμό της διάδοσης των ασθενειών, τη σημασία του εμβολιασμού για την εξάλειψη ασθενειών και την απειλή πρόκλησης επιδημικών εξάρσεων λόγω μείωσης της εμβολιαστικής κάλυψης.
IDENTIFIER
PHOTODENTRO
8586/47
LICENSE
lisence icon
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
More