ΜΟΝΤΕΛΟ SIR ΜΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ
LEARNER CHARACTERISTICS
Educational level
lower secondary, higher secondary, vocational education
Τypical age range
From 12 To 20
Language level
A1-elementary knowledge
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT
program / project:
METADATA
program / project:
CLASSIFICATION
Subject / Topic / Concept
Public Health > Communicable diseases > Other Mathematics > Statistics & Probability > Graphical representation of data Public Health > Health emergencies > Health systems for emergencies Public Health > Health emergencies > Outbreaks
Learning resource type
dynamic graphic representation, micro-experiment, inquiry
APPEARS IN COLLECTIONS
PAFSE Collection
CONTRIBUTION
CONTRIBUTORS
Technical manager: Παύλος Γκαϊντατζής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Scientific coordinator: Αναστάσιος Μικρόπουλος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Pedagogical coordinator: Δημήτρης Χαλκίδης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
METADATA CONTRIBUTORS
LEARNING OBJECT / METADATA LICENSING & PUBLISHING
Licensor: Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Publisher: Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
TECHNICAL INFORMATION
Format
application/zip (387.96 kB)
Click and Play
click and play
ADDITIONAL INFORMATION
Language
greek
Coverage or scope
Σκοπός του μαθησιακού αντικειμένου είναι να εισαγάγει τους μαθητές στη μαθηματική περιγραφή μιας επιδημίας μέσω της μοντελοποίησης SIR. Οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν και να προσπαθήσουν να εξηγήσουν το σχήμα της επιδημικής καμπύλης. Μπορούν επίσης να μεταβάλλουν ενεργά τις παραμέτρους της μεταδοτικότητας, της μολυσματικότητας και της κοινωνικότητας και να παρατηρήσουν τις συνέπειες που θα έχουν στο σχήμα της επιδημικής καμπύλης, στη διάρκεια της επιδημίας και στο μέγιστο της καμπύλης. Μέσω της επιλογής των ορίων του συστήματος Υγείας μπορεί να ερμηνευτεί η ανάγκη για μείωση των κρουσμάτων και της επιδημικής καμπύλης κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Το μαθησιακό αντικείμενο ενδείκνυται για δραστηριότητες διερεύνησης και συζήτησης για τη λειτουργία των επιστημονικών μοντέλων.
IDENTIFIER
PHOTODENTRO
8586/48
LICENSE
lisence icon
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
More