ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗΣ Η ΠΑΝΔΗΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
LEARNER CHARACTERISTICS
Intended end user
teacher
Educational level
higher secondary, vocational education
Τypical age range
From 15 To 20
Typical intended user language
greek
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT
program / project:
METADATA
program / project:
CLASSIFICATION
Subject / Topic / Concept
Public Health > Health determinants > Social determinants Public Health > Environment and health > Social inequalities Environmental Education/Education for Sustainable Development > Health & Well-being > Philosophical and ethical conceptions Environmental Education/Education for Sustainable Development > Inequalities > Vulnerable groups
Learning resource type
educational scenario - lesson plan
APPEARS IN COLLECTIONS
Educational Scenarios
CONTRIBUTION
CONTRIBUTORS
Pedagogical coordinator: Δημήτρης Χαλκίδης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Scientific coordinator: Αναστάσιος Μικρόπουλος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
METADATA CONTRIBUTORS
LEARNING OBJECT / METADATA LICENSING & PUBLISHING
Licensor: Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Publisher: Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
TECHNICAL INFORMATION
Format
application/pdf (1.82 MB)
ADDITIONAL INFORMATION
Language
greek
Version
Αναμορφωμένη πιλοτική εκδοχή (revised)
IDENTIFIER
PHOTODENTRO
8586/181
LICENSE
lisence icon
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
More